5. 6. 2012

Základna a nadstavba v Bondyho buddhismu

Bondy považuje filozofii buddhismu za základnu, vše další v učení za nadstavbu. Ještě etika je pro něj v základech. Mystika už ne.
Spění za rozum, za zdůvodnění, za pojmy mu splývá s nesubstanciální ontologií.
V tomto smyslu je Bondy příkladným ne-buddhistou. Od pradžňapáramitových textů, možná už u starších (théravádínů) je kladen důraz na nekoncepčnost.
Bondyho přístup je koncepční. Snaha nacházet dialektiku v sútrách omezuje interpretaci na podřízenost náboženství filozofii.
Buddhista je opatrnější - neříká ani tak, ani onak. Motat se v kruhu rozumu znamená motat se. Učedníci rozplétají to klubko jinak, než usilovným přemýšlením.