21. 8. 2012

Buddhismus - Přítomnost


Bytí tady a teď jde proti přirozenosti. Každý den mnohokrát zcela automaticky upadáme do letargie, dáváme se zmámit sněním a přemyšlováním o nesmrtelnosti chrousta. Normální je, že "vypneme", ztratíme se v sobě.

Víme, že to není OK. Víme, že tato lenost se přemoct snižuje náš intelektuální výkon. Víme, že tupost není ani přitažlivá ani obohacující tolik jako jasná mysl. Ale jsme líní. Zvykli jsme si. Nějak to tak doklepem. Vždyť to jsou stejně blbosti. Stejně jsme nejchytřejší "když chceme". Ovšem - chce se nám méně a méně.

Proto je tak podstatný důraz buddhismu na střízlivost. Celá osmidílná cesta je přípravou a realizací přítomnosti. Neulítávat pryč, o to tu jde.

První části osmidílné cesty jsou o motivaci a o světonázoru. Musíte být přesvědčeni, že nebýt tupým se vyplácí. Musíte tomu věřit až do morku kostí. Vaše víra musí mít rozumné základy.

Další části osmidílné cesty jsou přípravné a "čistící". Připravujete se životosprávou a zjednodušením bytí a konání dle několika "skautských" zásad. nelhat, nekrást, nezabíjet, odpokrytkovat se. To je dlouhodobý program, který rovná páteř.

Příprava slouží k správnému zacházení s pozorností. Soustředění, vhled abedlivost mají být stálými průvodci. Upadání do letargie je chybou. Mistři říkají, že, až to v člověku lupne, nemusí na tyto ctnosti vydávat energii. Vyšší stavy vědomí jsou posléze už vlastním základem pro další procitání.
Toto procitání nás nemusí zajímat. Nejsem tam, nerozumím tomu co tam je.

Vidím tuto cestu jako základní metodu. Úleva z oddání se "modrému životu" má možná své kořeny v dětství (vyhovět tomu co je správné, je úlevné, budeme pohlazeni po hlavičce). Nekomplikovanost a prostota však sebou nesou spoustu racionálních důvodů. Proč si komplikovat již tak obtížně pochopitelné bytí ve světě?

Poznámka o jménech
Buddha tvrdí (alespoň jak je citován Sidem Mayerem v Civilization IV): 

"Ty víš, co tě drží zpátky a co tě posouvá vpřed."

Jen hnidopich může trvat na přesném znění osmidílné cesty. Osmidílné stezky - pardon :-).
Jsou lidé, kteří potřebují ujasnění a hledají původní významy. Šílená práce - naučit se sanskrt a pálí, aby člověk mohl na buddhistické párty frajeřit, které slovíčko je správné a které ne.
Zvěst buddhismu je jasná. Makej! Uvolněně, s radostí. ale makej. A jestli střízlivosti říkám bedlivost, nebo jestli přítomností označuji úspěšný výsledek jednobodové meditace, to je ve světle jasnosti sdělení - PROBUĎ SE ČLOVĚČE - docela jedno.