7. 10. 2012

Poznámky ke kritice buddhismu II - Náznak kritiky buddhismu


Zen či Čchan nás obzvlášť upozorňují na bytí tady a teď.
Mnich obrací večer co večer šálek na znamení, že je připraven zemřít. Že má vše hotovo.
To je spousta zbytečně obrácených šálků.
Uvědomme si, k čemu postoj svatého tady a teď vede. Přestanete dělat dlouhodobé plány, pracovat na náročných projektech. Soustředíte se na soustředění. Zůstanete u trivialit. Sednete na zadek a rozjímáte. A děláte většinu času právě to.

Jsme u příkladů toho, že nepochopení pravděpodobnosti a konečnosti a pomíjivosti není pouze na straně nás - hloupých zápaďáků. Ano - žijeme materialisticky, hedonisticky.
Ale také žijeme v souladu s budoucností, s očekávaným. Svým způsobem - já vím - svým způsobem.
Žít bez vědomí, že průměrný život trvá pár desítek let, je ignorance.

Buddhismus/zen/čchan to trochu pomíjí. Přehání to s dočasností, s pomíjivostí (3 charakteristiky skutečnosti). Nemůžu říct nic ostřejšího, protože cokoli pozitivně vymezit znamená dostat ránu holí.
Ale mohu ukázat prstem na to, že tisíce mnichů na vrcholech hor nekonají dobro. Flákají se tam. Ze evropského úhlu pohledu je vytváření materiálních hodnot provázeno intelektuální činností čím dál tím více. Čím dál tím více věci musíme promýšlet. Toto je způsob, jakým se materiální kultura zduchovňuje. 
Konání dobra na vrcholu hory (v rámci víry v tady a teď) zahrnuje dřepění, sebekázeň, uvolnění, jógu. Později ten jedinec učí a poučuje druhé.
Jde příkladem. K čemu ten příklad vede? Úspěšný učitel vyprodukuje spoustu šťastných lidí. To myčka nádobí také. Narozdíl od něj však neprodukuje další flákače na vrcholech hor.

Ano - je zde rozdíl mezi štěstím z myčky nádobí a štěstím nekonečné blaženosti prožívaného a prozívaného života. Je to úhel pohledu. Rozdíl jsem řekl? Nyní si tu ránu holí nezasloužím? Auuu. Ta sedla.

Takže - produktivita života v souladu s kapitalistickým výrobním způsobem může zpochybnit vznešený život v ústraní. Výsledkem života mnicha je jeho štěstí.
Samozřejmě nejen ono.
Ale výsledkem života ve kterém máte dostatek čistého heroinu (řekněme 2 tuny k osobní spotřebě), může být také podobný.

V obou situacích je přitom záhodno večer co večer obracet dnem vzhůru čajový šálek.