27. 10. 2012

Recenze dokumentu - Ghandhara The Renaissance Of B...


O jak mnoho přišli archeologové v Afghánistánu, odhaluje dokument mapující historii Ghandárské kultury a kušánského království.
Taliban zničil nejen sochy velkých Buddhů, ale také odkrytá pohřebiště a kulturní památky buddhisticko-helénského období. Archeologové v dokumentu jen smutně listují alby fotografií zničených míst a ze stínů pracoven ukazují, jak úzce ve styku byly kultury antiky, buddhismu a zarathustrovství. Holt - Afghánistán banánistán.
Figurální motivy Buddhy se objevují až několik stovek let po jeho smrti. Jedny z nejhezčích vytvořili lidé na území dnešního Afghánistánu a Pákistánu, kam móda zobrazovat Buddhu v lidské podobě pronikla z údolí Indu.
Setkání s řeckým sochařstvím ve státech následníků Alexandra Makedonského a vliv pozdějších dobyvatelů - Kušánů, vytvořilo podmínky pro úžasný rozvoj kultury.
Tak se zde setkáváme s Buddhou v řecké tunice, s Buddhou v přítomnosti Herkula a bohyně Athény, apod.
Dokument se okrajově věnuje šíření buddhismu v Asii, ale jde o povrchní zmínky.
Zajímavé je, že z Gandhary máme první písemné památky buddhismu.