25. 4. 2013

báseň - Mech


Mech

Ukryl se v lenosti,
tak si ho hledej.
V chmurách, v lítosti,
v závislostech.
Dobrák, ach od kosti -
možná, prej’.
V kapuci stín
a v závitech mech.

Jen ho tam nech’,
neškodí,
jen ho tam nech’.