18. 7. 2013

Buddhovy Rozpravy - Arijaparijesana sútra

Prosím neberte to, co tady píšu za úplnou bernou minci. Jak pokračuje moje praxe, věnuji se taky studiu Rozprav a prostě si dělám poznámky dle toho, co znám. Revize přijdou samy od sebe. V případě, že vás něco bije do očí, dejte mi vědět, co mám špatně.

Struktura Arijaparijesanasuttam
 • Člověk soudí svět podle sebe. Když chápe věci jako pomíjivé, podléhající zubu času, vidí i svou mysl jako podmíněnou.
 • Člověk nehledá vyšší pravdu. Myslí si, že pochopil vše jak je, myslí si, že je realista.
 • To znamená, že se obklopuje zlým - pomíjivým a přijímá to jako danost, s kterou nelze nic dělat.
 • Mnich by měl hledat vyšší pravdu, vyšší skutečnost, lepší prožívání, lepší svoji mysl.
 • Měl by vycházet ze zkušeností Buddhy Gautamy.
 • Proto Buddha vypráví svůj příběh.
 • Učitel Kálama s ním došel ke konceptu "nebytí".
 • Učitel Uddaka s ním došel ke konceptu "hranic rozšířeného vědomí".
 • Buddha to překonal konceptem 12 členného vznikání.
 • Následuje popis PRAXE:
  • Mnich má opustit samsarické uvažování, oddělit se od potřeb smyslů.
  • Pak má získat duševní klid meditací a ujařmením mysli.
  • Pak má získat schopnost prožívat stálou slast v těle.
  • Pak má dosáhnout vyrovnanosti, kdy už je mimo slast a strast i ve vnitřním prožívání.
  • Poté meditací zruší vnímání jednotlivostí i vnímání nevnímání. Vybalancuje se, říká se tomu vnímání "neohraničeného prostoru".
  • Poté dospěje k vědomí bez hranic, kdy už nemá žádné koncepty a nepodléhá pojmovému myšlení ani vnímání jednotlivin.
  • Pak má získat porozumění a prožitek "sféry nebytí". Jde zde o šúnjavádu, přímé nahlížení šúnjaty?
  • Pak dosáhne hranic vnímání.
  • A pak se už docela klidňoučký ještě utiší. To je poslední křup na cestě.