22. 7. 2013

Meditace ala Kahneman - spočinutí v prázdnotě 2 myslí


Daniel Kahneman dostal Nobelovku v roce 2002 za zkoumání myšlení a jednání.
Dle jeho pokusů máme 2 mysli, mezi nimiž rozkládáme pozornost, přepínáme, apod.
  • První dojem je jeden typ myšlení. To používáme, když jedeme na duševní automat. Např. když svačíme a zapomeneme na to, co děláme.
  • 73 x 34 – když tohle počítáme v duchu, používáme druhou mysl – analytickou.
Mnou navrhovaná meditace je soustřední na dvojí jeden bod. Vytvořme představu a OBĚ své mysli, které jsme si před chvílí uvědomili, podržme v hrsti.
Pravděpodobně vám půjde mezi nimi přepínat. Pravděpodobně bude mysl1 upozorňovat na hluk za oknem a mysl 2 vytáhne nějaké vzpomínky, či myšlenky.
Obojí nechte plynout, vyskočte z potřeby rozvíjet dojmy a myšlenky.
Spočiňte někde mezi s čilým vědomím. Prosím nespěte u toho.

To se lehko řekne, že.