12. 7. 2013

Meditace - shazování masek

Shození masek tváře je jen začátek. Už to není žádná brnkačka. Shozené masky znovu vyrůstají v průběhu rozhovoru, někdy stačí jeden upřený pohled. Ten vykolejí a my pak rutinně nasadíme obranu.
Lojong (tibetský soubor technik transformace mysli) má praxi nezabezpečování se. Říká se tomu úplná otevřenost. Shazování afektu otevírá mysl jako kvítek. JE čeho se bát. Nejsme zvyklí dávat se všanc. Ale právě to je cíl shazování masek.

Masky tváře jsou jen maličkost. U sebe nacházím nejméně 3 na sobě. Sloupnu jednu, sloupnu druhou a je tam ještě jedna, potvora.

Na jejich rubu najdeme naši vlastní hru o sebe. Tady jsou jiné masky. Jsou zde předstírání zažraná do mysli, zvyky a vlastnosti, které si nepřiznáme, ješitnost a pokrytectví. Co je v našich emocích afekt, co je zeď, co je upřímnost?

Pozorovatel dohlíží nad myslí a komentuje: "Toto je přemýšlení nad hloupostma, toto je úzkost, toto je radost, toto je klidné vědomí." Metodu navrhl už sám Buddha v rozpravě o Šípech pozornosti. Tento nadhled je méně zabarvený emočně, než naše obvyklá mysl.
A můžeme jen doufat, že metoda pozorovatele nevede k rozdvojení osobnosti.