28. 8. 2013

Pidibásně - IV - Kytky ve tvých šlépějích

Kytky ve tvých šlépějích

Někdy úplně sentimentálním.
Vidím blatouchy a hladké svlačce
chvět se touhou,
a ty dál cestičkou
mezi jilmy
sotva se dotýkáš země.