25. 11. 2013

Můj boj

Teda jako normálně doslovnost moc nemusím, ehm, co tedy říct o tomto?

Můj boj

Bojuj o každý nádech.
Získávej území jedno po druhém.
Jemnost k svému já -
vytvoř ji a rozvíjej.

Samé pokyny,
doporučení.

Jenže neposlouchat rozumné
je znak komplexu z dětství.

Proto se nám zdá Milarepa arogantní.
Proto je pro nás Rinpočche nadutý tupec.

Protože opakuje dokola
zřejmé.

Co nám ne a ne dojít.

Koukal jsem na svoje nárty
v jógovém předklonu.
Jsou žilnaté jako ruce mé prabáby.
Vzpomínám na její papírovou kůži
na hrozivě vystoupné modré žíly,
jako kořeny dubu v kamenité stráni.

Připomínky smrti znamenají
obrácení ke správnému.
K jemným vedením své mysli,
k rozumnému nakládání,
k boji o každý vědomý nádech.