6. 3. 2014

Jóga, vědomí a muzikanti

Zbraní buddhismu je usměrňování vědomí. Cílem je probuzení, vyšší pozornost a celková spokojenost.
Jóga jde podobným směrem, ale týká se více těla, nejen meditace.

Je to podobné, jako když se muzikant učí na nástroj. Učí se, aby mu hlava neklimbala, aby byl pozorný k podnětům. Učí se vnímat své tělo, uvolnění, paže, dlaně, pohyby prstů. Učí se "být nad věcí", zvládat více činností současně, rozkládat vědomí, přenášet ho a udržet ho.

Toto je spojnice mezi buddhismem, jógou mysli a jógami těla a muzikantským osobním rozvojem.
To je základ na němž se staví. Lze využít cokoli ze všech 3 oblastí.

Kdysi někdo kritizoval Wittgensteinovu sociální inteligenci. Mluvil o tom, jak měl Wittgenstein rád Bacha a stěžoval si, že hudba nekultivuje city.

Zdá se mi, že se hluboce mýlil. Ale Wittgenstein moc dobrej klavírista nebyl.