1. 7. 2015

Stateční

Tolikrát kráčejí, se vynořují z mlhy.
Hubu drž. Jejich neduhy
jsou pryč.
Dobyli pole, les a vísku.
Šoustají paňmámu
támhle v remízku.

Rusáci.