6. 10. 2015

Dva možné cíle rozvoje osobnosti dle Castanedy

Co je cílem osobního rozvoje? Castaneda to nikde neříká natvrdo. Uvádí pouze dílčí cíle. Ne ty konečné.
Carlito může být spokojen s dílčím cílem. S lepším vnímáním, chováním, svobodnějším postojem.
Položme si otázku - je opravdu výhoda vidět místo lidských obrysů nějaká pulzující vejce? K čemu to je? Jak využít znalostí v esoterickém světě a neztratit se tam? Co nám to může dát pro realitu?
Jistě - můžeme být cool před děvčaty, ale z toho člověk vyroste. Můžeme vést tajuplné řeči a dělat se chytrými, moudrými. K čemu to ale?
Je don Juanovým cílem vymanutí se z upířích tenat předsudků, onoho dalšího vzadu? Stačí to?

Myslím, že by to stačit mohlo. Jde o cíl reálný. Vymanění se ze svých zvyků a zlozvyků stačí.
Velký cíl Nirvany je stejně nepopsatelný. Ať už tím míníme cokoli, dodává klasik.