18. 7. 2016

Nicotnosti

Na zastávce
Dlouho jsme stáli na zastávce, ve stále větším davu.
Byl tam muž, který si při tom čekání utrhl obě ruce.
Přistoupil jsem k němu a zeptal se ho, kdeže si pořídil tak hezké červené tričko.

A ty si myslíš, jak se neúčastníš pojídání vepřů.
Když jsem vzhlédl, stále ještě mé srdce jedla. Dokonce pomlaskávala.
Seškrábl jsem zbytek odvahy, pohlédl jí do očí, které se chvěly další a další chtivostí, jež ji poháněla. Dívala se do mě, do nitra, kde tedy již nebylo nic. Nic co sežrat. Stačilo fouknout a já se rozplynul jako oblak prachu, který v bezvětří nehlučně klesne dolů do kaluží.

Osmého července
V takových dnech z člověka kape už jen máslo. To se pak dává do vaniček, dochucuje a prodává jako solený margarín z Němec.A to je vlastně pravda, neboť místní obyvatelstvo má své předky někde v Porýní, či v jiné oblasti odkud přišel ten či onen vítězný nájezd.