26. 1. 2018

Premiér

Stalin se jim dostal pod kůži podobně.
Celou dobu ho podceňovali a on si je utáhl
na vařený nudli.
A lid se tomu zasmál. Spousta lidu.
Dostal podporu, a pak už to byl obdivovaný Stalin
a Svatý Stalin.

To je o co se hraje.

Tady ten je CHUDÁČEK. Ubližují mu.
A maže si ty další u koryt. Tenhle!
Je tu možnost diktatury ze strany
oficiální moci.
V lednu 2018.
Je tam.

Tak pozor.