20. 11. 2018

Místa

V mé špajzce zelené olivky tlejí.
Podobně jako kalhotky
nějaké ženy v šuplíku
nočního stolku.

Nechci nic říct.

Ta vůně
i ta druhá
zůstávají.