18. 1. 2019

Spléto

Zelení skřivani
splétají copy růžím.
I já kdeco
kdekomu dlužím.

Zetlívám, si piš.
Samoty přísné až příliš,
prší
na Tokio zdejší.