1. 10. 2020

Až zase bude tady

Květy tříští ti pozornost.
Zelené lístky hned zapomenuty
vzpínají dlaně k zemi.

Nevytírej si láskou.